מדיניות פרטיות

תנאי השימוש והפרטיות באתר ד”ר דוד רוזן
כללי1.השימוש באתר האינטרנט של dr-rosen.co.il כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי dr-rosen.co.il, או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.פרטיות

שונות

1.החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

2.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לחברה על ידי דואר אלקטרוני davidros@netvision.net.il

3.על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

4.מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד

ד"ר דוד רוזן עוסק בשיקום הפה והשתלות מעל 30 שנה.
עבודתו משלבת את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר והינו חלוץ ביישום שיטות טיפול חדשניות בתחום ההשתלות והאסתטיקה הדנטאלית בארץ.

ראשי

אודות ד״ר רוזן

אודות המרפאה

השתלות ALL ON 4/6/8

יישור שיניים שקוף

LAMINATES ציפוי חרסינה

הלבנה

כתר בשעה

03-6192465 / 03-6182078

טלפונים ליצירת קשר

ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00

שעות פעילות

רבי עקיבא 52, בני ברק

כתובת

davidros@netvision.net.il

אימייל

© כל הזכויות שמורות לד"ר דוד רוזן | מדיניות פרטיות

Create your account